img

В соответствии с поручением Президента РК К.К. Токаева, в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщаем о переходе на дистанционный режим обучения студентов колледжа предпринимательства КИнЭУ очного обучения вуза в период с 16 марта по 5 апреля 2020 года. Вся информация по учебному процессу и расписание будут опубликованы в личном кабинете. Телефон для справок: Механико-технологическое отд. Мухамедова С.М. 87076343622,
Техническое отдел.
Муратов Б.А. 87754989189
Қазақстан Республикасы Президентінің өкіміне сәйкес К.К. Тоқаев, коронавирустық инфекцияның алдын алу мақсатында 2020 жылдың 16 наурызы мен 5 сәуірі аралығында ҚИнЭУ кәсіпкерлік колледжінің күндізгі бөлім студенттері үшін қашықтықтан оқыту режиміне көшуі туралы хабарлаймыз. Оқу процесі мен кестесі туралы барлық ақпарат сіздің жеке кабинетінізде жарияланады. Анықтама үшін байланыс телефоны: механикалық-технологиялық бөлім, Мухамедова С.М. 87076343622, техникалық бөлім, Муратов Б.А. 87754989189