img

ЧУ «Колледж КИнЭУ» рад сообщить, что 4 января 2019 года мы получили сертификат о прохождении аккредитации НААР (Независимое агентство аккредитации и рейтинга). Аккредитация подтверждает высокое качество образовательных программ ЧУ «Колледжа КИнЭУ» и соответствие их международным стандартам. Большое внимание при проведении независимой аккредитации ЧУ «Колледжа КИнЭУ» в целом и отдельных программ, уделялось тому, насколько конкурентными на рынке труда являются их выпускники. Особое внимание уделялось материально-технической базе и высокому уровню инженерно-педагогического состава.

Администрация ЧУ «Колледжа КИнЭУ» сердечно поздравляет всех сотрудников учебного заведения, студенческую молодежь и партнеров с успешным прохождением институциональной и специализированной аккредитации по внешней оценке деятельности колледжа Независимым Агентством аккредитации и рейтинга Республики Казахстан с участием зарубежного эксперта!

«ҚИнЭУ Колледжі» жеке мекемесі 2019 жылдың 4 қаңтарында біз АРТА (Аккредитация және рейтингтің тәуелсіз агенттігі) аккредитациясын өткеніміз жайлы сертификат алғанымызды қуана хабарлаймыз. Аккредитация «ҚИнЭУ Колледжі» ЖМ-нің білім беру бағдарламаларының жоғары сапасы мен олардың халықаралық стандарттарға сай екендігінің бұлтартпас айғағы. «ҚИнЭУ Колледжі» ЖМ-де өткен тәуелсіз аккредитация кезінде үлкен көңіл бөлек бағдарламалар мен түлектердің нарықта қаншалықты бәсекеге қабілетті екендігіне бөлінді. Сонымен қатар материалдық-техникалық база мен инженерлік-педагогиклық құрамның жоғарғы деңгейі де аса маңызды болды.

«ҚИнЭУ Колледжі» ЖМ әкімшілігі шын жүректен оқу орнының барлық қызметкерлерін, студенттерін және серіктестерін колледждің шетелдік сарапшы қатысқан Қазақстан Республикасының аккредитация және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің институционалды және мамандандырылған аккредитациядан өтуімен құттықтайды!