Колледж ұжымының әдістемелік жұмысы ҚР БҒМ 2007 жылғы 29 қарашадағы № 583 «Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру ережесін бекіту туралы» бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу, «Әдістемелік кеңес қызметінің типтік ережелері және оны таңдау тәртібі», ҚР БҒМ 2007 жылғы 21 желтоқсандағы № 644 бұйрығы, «Білім беру ұйымдарының педагогикалық кеңесі қызметінің типтік ережелері», ҚР БҒМ 24.10.2007 №506 бұйрығы және ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес ұйымдастырылды.

Әдістемелік Кеңес, пәндік-циклдік комиссиялардың жұмысы, оқу-әдістемелік кешен, озық тәжірибе мектебі, жас маман мектебі, тәлімгерлік туралы және т. б. тиісті ережелер әзірленді.

Әдістемелік жұмысты басқарудың жалпы механизмін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін колледждің әдістемелік қызметінің құрылымы әзірленді. Педагогикалық құрамның мотивациялық функциядан жалпылама-аналитикалыққа дейін дамуына ықпал ететін әдістемелік жұмыстың негізгі ұйымдастырушылық формаларын ашатын әдістемелік қызметті ұйымдастырудың моделі жасалды. Логикалық қорытынды ретінде мазмұндық-жоспарлау және болжамдық функцияны талдау нәтижесінде әдістемелік қызметті ұйымдастыруда құзыреттілікке негізделген тәсілді қамтамасыз ететін жүйе құрылды.

Колледждің әдістемелік жұмысы диагностикалық негізде құрылған және колледждің жергілікті актілері мен жұмыс жоспарына сәйкес жүргізіледі. Колледждің әдістемелік тақырыбы: «Білікті мамандарды даярлаудың негізгі факторы ретінде оқытудың құзыреттілік тәсілін жүзеге асыру».

Мақсаты: табысты оқыту факторы ретінде педагогтер мен студенттердің негізгі құзыреттіліктерін қалыптастыру

Міндеттері:

1. Оқытудағы құзыреттілік және іс-әрекеттік тәсілдерді жүзеге асыру.

2. Дуальді оқыту элементтерін енгізу.

3. Модульдік оқыту элементтерін енгізу.

4. Оқытушылардың ақпараттық құзыреттілік деңгейін арттыру.

5. Оқу процесінде авторлық сандық білім беру ресурстарын әзірлеу және қолдану.

6. Оқытудағы құзыреттілік тәсілді табысты жүзеге асыру мақсатында педагогтердің біліктілігін арттыру

7. Педагогикалық портфолио жүйесін енгізу

Оқу-әдістемелік жұмысты басқару әдістемелік кеңестің қызметі арқылы жүзеге асырылады. Әдістемелік кеңес ақпараттық, ұйымдастырушылық және басқару функцияларын орындайды. Әдістемелік кеңестің қызметі педагогтердің үздіксіз кәсіби өсуіне қол жеткізуге бағытталған.

Колледжде әдістемелік кеңес пәндік-циклдік комиссиялардың, оқу-әдістемелік әдебиеттерді әзірлеу, ЖІЖ әдістемелік сүйемелдеу, оқу әдебиеттері мен стандарттарын апробациялау бойынша шығармашылық топтардың, аттестаттау комиссиясының, студенттік ғылыми қоғамның, жас маман мектебінің, озық тәжірибе мектебінің қызметін үйлестіреді.

Әдістемелік жұмыс түрлері:

 • Жаппай

 • Тақырыптық педагогикалық кеңес

 • Әдістемелік кеңестер

 • Циклдік (пәндік)

 • Педагогикалық оқулар

 • Жас педагог мектебі

 • Педагогикалық және ғылыми-зерттеу шеберханалары

 • Конференциялар

 • Әдістемелік әзірлемелер байқауы

 • Кәсіби шеберлік байқауы

 • Әдістемелік онкүндіктер

 • Жеке

 • Әдістемелік әзірлемелер

 • Инновациялық әдістерді жүзеге асыру

 • Дидактикалық материалды жүйелеу

 • Оқытушылардың өздігінен білім алу тақырыптарымен жұмысы

 • Ашық сабақтар өткізу

 • ПЦК жұмыстары мен есептері

 • Жас мамандармен жұмыс

 • Семинар-практикумдар

 • Дөңгелек үстелдер

 • Жеке кеңестер

 • Оқу сабақтарына өзара қатысу

Кабинеттің ғылыми-әдістемелік жұмысының нысандары

  • 1. Эксперименттік жұмыс және ғылыми зерттеулер:

 • Инновациялық технологиялар мен жобаларды енгізу

 • Қазіргі заманғы ғылыми-техникалық бағыттар саласындағы зерттеулер

 • Авторлық және вариативті бағдарламаларды, оқулықтарды, құралдарды апробациялау

 • Рецензиялау, сараптама

 • Ғылыми-практикалық конференцияларға, семинарларға қатысу

 • 2. Әдістемелік құжаттаманы әзірлеу:

 • Мамандықтар бойынша ОӘК

 • Ашық сабақтар мен іс-шараларды әзірлеу

 • Әдістемелік оқу құралдарын, нұсқауларды, электрондық оқу құралдарын әзірлеу

3. Оқытушылардың біліктілігін арттыру:

 • Біліктілікті арттыру курстары

 • Кәсіпорындарда тағылымдамалар

 • Педагогикалық оқулар

 • Жеке кеңестер

 • Ашық сабақтар мен іс-шаралар

 • Тәлімгерлік

 • Қалалық әдістемелік бірлестіктерге қатысу

4. Педагогикалық тәжірибені жалпылау және тарату:

 • Оқытушыларды аттестаттау

 • Шығармашылықпен жұмыс істейтін оқытушылардың материалдарын жүйелеу және жалпылау

 • Зерттеу нәтижелерін рәсімдеу (баяндама, журналдағы мақала, көрнекі материалдар)

 • Білім беру үдерісіне инновациялық әзірлемелерді тарату және енгізу

 • Мастер-класстар

 • пәндік онкүндіктер